Aktualne rozwiązania kredytowe

Aktualna sytuacja

Aktualna sytuacja na rynku mieszkaniowym jest zmienna i trudna dla wielu osób. Jednym z czynników, które mają wpływ na ilość zakupionych mieszkań są kredyty. Na decyzję ,,Czy dobrać kredyt i kupić mieszkanie?” wpływają takie czynniki jak: aktualna sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju, nastroje ludzi, inflacja, zarobki, oszczędności.

Po czasie rozdawania kredytów (niskie oprocentowanie kredytów) nadeszły czasy wysokich stóp i ciągłego ich wzrostu. Wojna w Ukrainie i sytuacja na świecie spowodowały wiele trudności na każdym szczeblu życia nas wszystkich. Nikt już nie pyta się ,,Czy podniosą stopy procentowe?” teraz każdy zadaje pytanie ,,O ile?”. Przewiduje się, że czeka nas jeszcze jedna podwyżka, ale co będzie dalej tak naprawdę? Ekonomiści spekulują, że stopa referencyjna osiągnie 7% i pozostanie na tym poziomie do III kwartału 2023, gdy RPP zacznie ponownie luzować politykę pieniężną.

Źródło: https://www.nbp.pl/

 

Występuje wiele korelacji między czynnikami determinującymi chęć wspierania się kredytem przy zakupie nieruchomości. Na pewno widoczne jest zmniejszenie chęci brania kredytu, większość kupujących to teraz klienci gotówkowi.

Źródło: https://media.bik.pl/analizy-rynkowe

Stopy depczą popyt

W czerwcu 2022 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 19 500 osób, to prawie 60% mniej r/r i o ponad 18% mniej m/m. Wartość zapytań o kredyty zmniejszyła się r/r o prawie 60%. To najgorsze wyniki od kilkunastu lat. W czerwcu średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła prawie 341 tys. zł. Zdaniem Waldemara Rogowskiego, głównego analityka BIK, nic nie zapowiada, by statystyki osiągnęły już dno. W kolejnych miesiącach liczba wnioskujących i średnia kwota wnioskowanego kredytu jeszcze spadnie.

Najbliższa przyszłość jest niepewna, nie tylko ze względu na stopy procentowe i niepewny przebieg wojny, ale również ze względu na nowe czynniki, które mogą się pojawić np. kolejna fala covid, droga zima, koszty ogrzewania – może być to dla nabywców równie ważne jak cena.

Spadek popytu na kredyty, wywołany wzrostem stóp procentowych i rekomendacją KNF zaostrzającą od kwietnia br. kryteria badania zdolności kredytowej, automatycznie przekładają się na sprzedaż mieszkań, które drastycznie spadają.

Wakacje kredytowe

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o pomocy kredytobiorcom, która wejdzie w życie 29 lipca 2022 r. Wakacje kredytowe mają przynieść ulgę posiadaczom kredytów hipotecznych zawieszając spłacanie rat ( w zależności od banku od 1-6 miesięcy ).

Jakie warunki trzeba spełnić?

• Tylko kredyty zaciągnięte w polskich złotych z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polska.

• Przysługuje kredytobiorcy wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytowej.

• Wakacje dotyczą tylko tych umów, które zostały zawarte przez konsumenta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Z przepisów wynika więc, że kredytów na nabycie nieruchomości np. w celach inwestycyjnych nie będzie można zawiesić.

Takie zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego ma polegać na możliwości przesunięcia 1 pełnej raty kapitałowo-odsetkowej raz na kwartał (a więc co 3 miesiące). Odroczenie obejmie w sumie 4 rat kredytowych w ciągu roku.

Zniesienie dotyczy nie tylko części raty kapitałowej, ale także ODSETKOWEJ, która przy nowych kredytach jest najwyższa i najbardziej uciążliwa. Dużym plusem jest to, że spłata odroczona na koniec okresu kredytu będzie się wiązała tylko ze spłatą samej raty kapitałowej. Duże niezadowolenie banków na proponowane rozwiązanie wynika z tego, że to banki ponoszą koszty.

Zalety:

Najważniejszą korzyścią, jaką przynosi przerwa w spłacie rat kredytowych, jest możliwość utrzymania płynności w sytuacji przejściowych trudności finansowych.

 
Wady:

Należy pamiętać, że po zakończeniu wakacji kredytowych odroczone raty nie zostaną umorzone, lecz trzeba będzie je spłacić. Może to skutkować albo podwyższeniem kolejnych rat, albo wydłużeniem okresu spłaty zobowiązania. Od odroczonych rat nie będą naliczane odsetki.

Jeśli kredytobiorca wie, że po zakończeniu wakacji kredytowych wciąż będzie miał trudności z regulowaniem wysokich rat, powinien pomyśleć o innym rozwiązaniu np. restrukturyzacji kredytu.

W czasie korzystania z wakacji kredytowych utrudnione może być zaciągnięcie innego zobowiązania. Niektóre banki automatycznie odrzucają wnioski kredytowe osób korzystających z takiego rozwiązania. Banki traktują zawieszenie spłaty innego kredytu  jako dowód na problemy finansowe wnioskodawcy.

Mieszkanie bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego to program stworzony z myślą o osobach, które chciałyby zakupić mieszkanie, ale nie posiadają wkładu własnego. Udzielany jest na następujących warunkach:

  • na zakup mieszkania lub domu, a także na zakup działki i budowę oraz wykończenie domu mieszkalnego, pod warunkiem że cena nieruchomości nie przekroczy poziomu określonego w ustawie (obowiązują limity cenowe za 1 m2 mieszkania);
  • okres kredytowania musi wynosić minimum 15 lat.

Kredyt gwarantowany ma za zadanie wspomóc kredytowanie, ale kredytobiorca nie dostaje od państwa żadnych pieniędzy, zaciąga kredyt na 100% wartości. Gwarancja służy zabezpieczeniu interesu banku. Skorzystać z tego mogą jedynie osoby, które posiadają zdolność kredytową i spełniają pozostałe warunki. Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego można zaciągnąć wyłącznie na zakup wybranych nieruchomości, których cena nie przekroczy limitu określonego w ustawie. Zdaniem rządzących takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko sztucznego rozdmuchiwania cen przez deweloperów oraz zniechęca zamożne osoby do uczestnictwa w programie.

Likwidacja WIBOR

Likwidacja WIBOR® i zastąpienie go innym wskaźnikiem stosowanym przez banki do wyznaczania poziomu oprocentowania kredytów. Nowy wskaźnik ma być niższy od WIBOR(R), co przełoży się na mniejszą skalę wzrostu oprocentowania i wysokości rat kredytów hipotecznych.

Źródło: https://www.totalmoney.pl/artykuly/zamrozenie-wiborr-ratunkiem-dla-kredytobiorcow-przed-rosnacymi-ratami-kredytow

 

Aktualne możliwości dla kredytobiorców:

  • przejście na stałe oprocentowanie kredytu – możliwość tę oferuje wiele banków, dzięki temu można uniknąć ryzyka wzrostu oprocentowania wskutek kolejnej podwyżki stóp procentowych NBP,
  • karencja w spłacie kredytu – w przypadku kłopotów finansowych można złożyć do banku wniosek o odroczenie spłaty części kapitałowej kilku rat i w ten sposób przetrwać najtrudniejszy okres,
  • restrukturyzacja kredytu hipotecznego – polega ona na zmianie warunków umowy kredytowej; bank może w ramach restrukturyzacji np. wydłużyć okres spłaty zobowiązania, który będzie skutkował obniżeniem rat, albo zaproponować wakacje kredytowe, czy też zmianę rat malejących na równe,
  • refinansowanie kredytu hipotecznego – warto rozważyć przeniesienie kredytu do innego banku, aby zyskać przez to korzystniejsze warunki finansowania np. niższą marżę lub stałe oprocentowanie,
  • konsolidacja –  jest rozwiązaniem dla osób, które spłacają kilka zobowiązań kredytowych i przestają sobie radzić z regulowaniem rat. Nowy kredyt konsolidacyjny pozwala im na całkowitą spłatę „starych” zobowiązań i zmianę kilku rat w jedną nową. Wysokość jest dostosowana do aktualnych możliwości finansowych.

pobierz PDF

Porównywarka mieszkań

Pomyślnie mieszkanie o numerze:

Formularz usterkowy

1
Krok 1
2
Krok 2
3
Krok 3
Zakres usterki:*
Czy są Państwo w stanie wskazać źródło wilgoci?*
Czy instalacja w lokalu była przerabiana?*
Czy zgłoszenie o problemie z wentylacją zostało przekazane do Zarządcy nieruchomości?*
Czy dokonywali Państwo zmian w instalacji?*
Czy dokonywali Państwo zmian w oryginalnej instalacji elektrycznej lokalu?*
Czego dotyczy zgłoszenie?*
Czego dotyczy zgłoszenie?*
Czy zmieniali Państwo położenie lub demontowali domofon w mieszkaniu?*
Czy sprawdzili Państwo tablicę bezpiecznikową w mieszkaniu jak i w rozdzielni elektrycznej?*
Czy próbowali Państwo w tym miejscu podłączyć inne urządzenie?*
Czy wybicie bezpiecznika jest spowodowane podłączeniem urządzenia do gniazdka/wypustu elektrycznego?*
Czy próbowali Państwo w tym miejscu podłączyć inne urządzenie?*
Czy dokonywali Państwo zmian w oryginalnej instalacji wodno-kanalizacyjnej lub CO w lokalu?*
Czego dotyczy zgłoszenie?*
Czego dotyczy zgłoszenie?*
Czy grzejniki zostały odpowietrzone, a otwór zasilający otwarty?*
Czego dotyczy zgłoszenie?*

Skontaktuj się z nami