Opublikowano | Media o nas


„- Kępie Mieszczańskiej – realizowana jest ciekawa inwestycja, która doskonale wpisuje się w trend zbliżania miasta do rzeki. Na wyspie powstaje kompleks mieszkaniowy, który ma zostać otoczony skwerami, parkami i nadrzecznymi bulwarami. W projekcie inwestycji, przedstawionym przez firmę Rafin Developer, dużą uwagę przywiązuje się do skomponowania nowoczesnych budynków mieszkal nych z naturalnym otoczeniem – aż 4 hektary powierzchni wyspy stanowią bowiem tereny zieleni. Na wyspie powstać mają też liczne nadrzeczne restauracje, galerie czy kawiarnie, przewidziano również tereny pod działalność kulturalną, obiekty
kongresowe i konferencyjne. W efekcie ma powstać wyjątkowa przestrzeń, sztandarowy przykład tego, jak można wykorzystać wszechobecną w strukturze miasta wodę”.