Opublikowano | Media o nas


„120 firm deweloperskich, pośredników nieruchomości i banków zaprezentuje się w weekend w Hali Stulecia.

Na Targach Mieszkań i Domów nowy-adres.pl znajdziemy nie tylko oferty sprzedaży nieruchomości, ale także porady, od czego zacząć starania o kre­dyt i na co uważać przy kupnie miesz­kania.

– Sprawdzenie oferty nawet tylko kil­ku deweloperów wymaga czasu. In­ternet nie wystarcza. By porozma­wiać o szczegółach i rozwiać wątpli­wości, trzeba umówić się na spotka­nie i pojechać do biura sprzedaży in­westycji. Czasem trudno zgrać to z obowiązkami w pracy, odbieraniem dzieci ze szkoły czy dodatkowymi zajęciami. Dlatego targi są najlep­szym rozwiązaniem dla szukających mieszkania – zachęca Barbara Przed­nówek z firmy Nowy Adres.

Deklaruje, że targi nowyadres.pl pokażą nie tylko prawie wszystkie inwestycje mieszkaniowe powstają­ce we Wrocławiu, ale także pozwolą skonsultować się z ekspertami ryn­ku nieruchomości, sprawdzić swo­ją zdolność kredytową i zobaczyć oferty z rynku wtórnego: – Dla osób planujących kupno mieszkania to idealna okazja, by znaleźć odpowie­dzi na wszystkie pytania.

Mieszkania i pieniądze

Targi organizowane są w sobotę i nie­dzielę. Wystawi się na nich 120 de­weloperów, banków i instytucji finansowych, a także agencji nieru­chomości i pośredników. Wśród nich ci najwięksi, jak Archicom, Atal, Bu-dotex, Dom Development, LC Corp, Rafin, Triada Dom czy Vantage De­velopment oraz Home Broker i Me­tro House”.