Opublikowano | Aktualności, Media o nas


Rafin Developer został laureatem nagrody Gazele Biznesu 2016.

W każdej edycji rankingu badany jest wynik firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowano wyniki osiągnięte w okresie 2013, 2014 i 2015.
O tytuł Gazeli Biznesu 2016 mogła ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:
• rozpoczęła działalność przed rokiem 2013 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
• – w roku bazowym 2013 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
• – w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
• – w latach 2013-2015 ani razu nie odnotowała straty
• – umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).
O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2015 vs. 2013).