Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Dexpol – Paweł Rojek

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych – Piotr Wiak