Opublikowano | Media o nas


Rafin Developer zakończył prace przy budowie I etapu osiedla Kępa Mieszczańska przy ul. Dmowskiego we Wrocławiu. Z tej okazji dewe-loper zorganizował Dni Otwarte

inwestycji, podczas których miesz­kańcy mogą się zintegrować, a po­tencjalni klienci obejrzeć inwesty­cję. Na wyspie Kępa Mieszczańska w ramionach Odry Południowej i Północnej powstał na razie jeden budynek, który mieści 110 komfor­towych mieszkań o powierzchni od 25 do 88 mkw. (…) Docelowo osiedle będzie się składać z trzech budynków wypo­sażonych m. in. w oświetlenie le-dowe, telewizję dozorową, sufity podwieszane i video-domofon. Do dyspozycji lokatorów będzie też parking podziemny oraz komórki lokatorskie. Na osiedlu powstaną ponadto punkty usługowe i sklepy, a na zielonym dziedzińcu pomię­dzy budynkami – tarasy i ogródki. Wnętrza zaprojektowała pracow­nia Greg Architekci, całe osiedle — Pracownia Projektowa Maćków.”