Opublikowano | Media o nas


„Turniej Challenger ATP Wrocław Open 2015 (pula nagród 85 tysię­cy euro) rozegrany pod koniec lu­tego pokazał, że w stolicy Dolne­go Śląska jest ogromny potencjał, by wkrótce zagrali tutaj najlepsi tenisiści świata.

Jeszcze przed inauguracją Wro­cław Open prezydent miasta Rafał Dutkiewicz i marszałek wojewódz­twa dolnośląskiego Cezary Przybyl-ski oraz prezes Grupy Kapitałowej DEXPOL Paweł Rójek (którego dwie firmy Rafin Developer i Silfor Polskie Hotele były sponsorem głównym turnieju) ogłosili publicznie, że przy współpracy obu samorządów oraz sponsorów ten turniej powinien co najmniej na 5 lat wpisać się do ka­lendarza wydarzeń na Dolnym Ślą­sku. Dodawano, że byłoby dobrze, aby ranga turnieju rosła, bo Wro­cław zasługuje na turniej z cyklu ATP World Tour.

A jak oceniają inauguracyjny Wro­cław Open główni sponsorzy? „De­cyzja Stowarzyszenia Promocji Teni­sa Advantage 2100 o powrocie za­wodowego turnieju tenisowego do Wrocławia okazała się trafna i zosta­ła zrealizowana profesjonalnie.

Świadczyła o tym frekwencja na wszystkich pojedynkach. Hala Orbita wypełniona była nie tylko na me­czach polskich zawodników, ale rów­nież w czasie rywalizacji w półfina­łach i w finałach. Mnie osobiście sa­tysfakcjonował wysoki poziom towa­rzyszącego imprezie turnieju dzieci. Uczestniczyła w nim młodzież z całe­go Dolnego Śląska, a wręczanie zwycięzcom nagród w wypełnionej po brzegi Orbicie, z całą pewnością pozostanie w ich pamięci na wiele lat. Jestem przekonany, że Wrocław Open na stałe zagości w kalendarzu tenisowych imprez” – podsumował prezes Paweł Rojek. (…)”