Opublikowano


RAFIN WSPIERA ROZWÓJ ARCHITEKTURY

Architektura jest naszą pasją, dlatego staramy się wspierać lokalne inicjatywy. W tym roku zostaliśmy partnerem Dolnośląskiego Festiwalu Architektury „Miasto płynie”, organizowanego przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Festiwal to wystawy, debaty, warsztaty, konsultacje i seminaria, a przede wszystkim płaszczyzna wymiany poglądów i pomysłów oraz okazja do nawiązania nowych partnerstw, które zaowocują niesamowitymi projektami.

A to fragment festiwalowego manifestu:
„Problematyka festiwalu koncentruje się na związkach z wodą, z którą swoją tożsamość związał Wrocław. Historycznie bardziej z jej przemysłowym zastosowaniem, ale dzisiaj, jak wiele innych miast, odzyskuje tereny przemysłowe zlokalizowane wzdłuż wody i wzorem Londynu, Amsterdamu, czy Hamburga zaczyna przymierzać się do tworzenia w miejscu dawnych terenów przemysłowych nowego obrazu miasta współczesnego. Lokalizacja takich terenów, najczęściej centralna, stanowi szansę na wzbogacenie tkanki miasta o nowe, współczesne dzielnice uzupełniające historyczny obraz Wrocławia. Pierwsze realizacje związane z poprzemysłową historią już są, a następne pukają do drzwi.”