Opublikowano | Media o nas


Jak mówi Piotr Wiak, Wiceprezes Zarządu ds. handlowych: Zakup własnego mieszkania jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych. Dlatego też kupujący, przed podjęciem decyzji, powinien otrzymać jak najszersze informacje nt. mieszkania, jak i samego dewelopera. Istotne kwestie to m.in. czy deweloper jest właścicielem działki, na której powstaje inwestycja oraz czy ma ona prawomocne pozwolenie na budowę. Warto sprawdzić, czy firma ma aktualny wypis z Księgi Wieczystej, czyli jaki jest deklarowany stan prawny inwestycji. Oczywiście, bardzo dobrą praktyką jest sprawdzenie dotychczas zrealizowanych inwestycji przez dewelopera, w celu oceny jego doświadczenia, w realizacji podobnych projektów w przeszłości.

Z naszego doświadczenia mogę powiedzieć, że obecnie klienci szukają głównie gotowych mieszkań oraz tych, w trakcie realizacji, które zostaną oddane w najbliższym czasie. Jest to najwyższa forma zabezpieczenia, ponieważ kupują lokal, który jest już zrealizowany, po uprzednim, zazwyczaj wielokrotnym jego obejrzeniu i omówienie sposobu jego realizacji. W portfolio mamy obecnie gotowe mieszkania na osiedlach Złota Podkowa na wrocławskich Krzykach oraz na Dobrym Osiedlu za Zakrzowie. Oferujemy również gotowe domy jednorodzinne, w ramach inwestycji 12 Miesięcy – w Iwinach, na granicy z Wrocławiem.

W trakcie realizacji jest nasza najbardziej prestiżowa inwestycja – osiedle Kępa Mieszczańska, położone w centrum Wrocławia. Potencjalni klienci często pytają o zagospodarowanie terenu oraz jego infrastrukturę. Przykładamy dużą wagę nie tylko do realizowanych inwestycji, ale również najbliższego otoczenia – w przypadku Osiedla Złota Podkowa zadbaliśmy o dużą ilość zieleni, parkanów i alejek spacerowych. W przypadku Kępy Mieszczańskiej te plany są jeszcze szersze. Kępa Mieszczańska już teraz posiada dobre zaplecze usługowe – w jej pobliżu znajdują się m.in. liczne sklepy, szkoły, przychodnie lekarskie oraz ośrodki sportowe. W najbliższym otoczeniu osiedla planowane są także parki i bulwary nad Odrą, które powstaną na niemal 4 hektarach terenów zielonych.

Mieszkanie coraz częściej jest również wybierane jako bezpieczna lokata kapitału. Ale jak to w przypadku każdej inwestycji – oceniać ją należy w perspektywie długoterminowej. Obecnie dla klientów najistotniejsze są: bezpieczeństwo inwestycji, jego cena i lokalizacja. Ale na podstawie obserwacji z naszych danych sprzedażowych widzimy, że zdecydowanie – oprócz tych dwóch czynników – liczy się także: rozkład mieszkań, opinie osób, które mieszkają na osiedlu, ich współpraca z zarządcą oraz jego wywiązanie się z obowiązków.

W II kwartale 2014 r. deweloperzy w Polsce wprowadzili na rynek rekordową liczbę mieszkań. Co ważne – w samym Wrocławiu odnotowano największy spadek ilości dostępnych lokali gotowych – sprzedano ich najwięcej w skali kraju. W Rafin zanotowaliśmy wzrost zapytań ofertowych, na co wpływ z pewnością ma dobra koniunktura na rynku kredytów. Dodatkowo część klientów chce zdążyć z zakupem mieszkania, przed styczniem 2015 r. kiedy wymagany wkład własny będzie wynosił już nie 5%, a 10% wartości mieszkania. Po naszych wynikach, już dziś wiemy, że będzie to rekordowy rok w sprzedaży na rynku deweloperskim.